Korsbäck ungdomsförening rf

Bild: Korsbäck ungdomsförening rf

Föreningsinfo
Korsbäckvägen 560, 64320 Dagsmark

Tillhörighet: Svenska Österbottens Ungdomsförbund, 8:e ring

Verksamhet
Huvudsaklig verksamhet: Barnverksamhet, Byaverksamhet, Marknader & loppis, Motion & idrott, Musik, Ungdomsverksamhet
Inventarier: Dansgolv, Grill, Gym, Köksutrustning, Scen, Servis, Storköksutrustning

Kontaktperson
Leif Hammarberg
Telefon: 040-5966279
E-post: stolid.leif( at )gmail.com